Projectes urbans - València

PROJECTES URBANS

PARC DE CAPÇALERA

DESCRIPCIÓ

Tipus d'obra: Actuacions sobre l'espai públic
Projecte/Obra: PARC DE CAPÇALERA
Extensió: 330.714 m2
Arquitectes: Arancha Muñoz, Eduardo de Miguel, Vicente Corell i Joaquín Monfort
Enginyeria: Iva Leying / CPS, J.M. López Lita
Jardineria: Manuel Colominas
Pressupost Proj. Aprob.: 24.966.691,12 €
Pressupost Adjudicació: 20.244.419,83 €
Pressupost Liquidació: 26.772.624,69 €
Empresa constructora: UTE Parc de Capçalera (Ferrovial-Agroman Secopsa)
Promotor: Ajuntament de València. Gestiona AUMSA
Sectors del Parc: Bosc de Ribera i Jardí Mediterrani (sector 1), Plataforma Mirador (sector 2), Bioparc (sector 3) i Parc d'atraccions (sector 4)
Inici d'obra: 18 de febrer de 2002
Obertura a l'ús públic: 29 de juliol de 2004
Fons FEDER (70%): Programa Operatiu Local (POL) 2000-2006


El Parc de Capçalera, juntament amb el Jardí del Túria, representa per a València i la seua àrea metropolitana un gran espai forestal amb caràcter de parc metropolità, que per la seua extensió i configuració és capaç d'acollir un gran nombre d'activitats i usos relacionats amb l'oci, la cultura i l'esport.

 Pla de situació del Parc de Capçalera

Per la seua situació, el Parc de Capçalera assumix un paper rellevant en l'estructura urbana al completar la façana de la ciutat cap al nord-oest, de manera que suposa la transformació d'un espai degradat i inhòspit, en un gran parc mediterrani de més de 330.000 m2, capaç de connectar els Jardins del Túria amb l'àrea metropolitana de la ciutat de València. El parc ha sigut concebut per a crear la sensació d'un entorn natural, no distant de la ciutat i perfectament accessible.

Els elements bàsics que estructuren el parc són l'aigua, la vegetació, la topografia i la sectorització d'usos.

El Parc de Capçalera es configura en quatre grans sectors temàtics: el Bosc de ribera i Jardí mediterrani, la plataforma mirador, el Bioparc i el Parc d'atraccions.

El Bosc de ribera i Jardí mediterrani. Recrea un itinerari ecològic per la vora esquerra del riu, el qual travessa una àmplia zona boscosa riberenca que servix de suport a diverses activitats, observació ornitològica, jardí botànic, espais per al joc infantil, passejos amb bicicleta...

Una abundant xarxa de camins oferix multitud de recorreguts i relaciona les dos vores de l'aigua connectades per ponts.

El nucli del Pouet ens conduirà per un recorregut històric i cultural a la vora esquerra del llit.

 Jardí Mediterrani

A la part més noble del Molí del Sol s'ubicarà un centre expositiu dels “paisatges del Túria”, que oferirà al visitant la possibilitat de fer un recorregut per la cultura valenciana de l'horta i de l'aigua. Es completarà el programa amb una “depedència de la policia local” a l'edificació restant amb una ampliació.

Es condicionarà la séquia de Rascanya com a canal de connexió entre el Pouet i el Molí del Sol i es crearà un recorregut de vianants cultural en un entorn natural de gran interés paisatgístic amb vistes contínues al llit del Túria. El recorregut estarà senyalitzat amb panells explicatius dels diferents aspectes d'interés, tipus de tècniques hidràuliques, explotació agrària, nivell de les diferents inundacions etc. El principal atractiu d'este recorregut ha de residir en la fidelíssima reconstrucció arquitectònica i paisatgística dels sistemes de la vida del moment històric representat.

La plataforma mirador. És la porta principal d'accés al parc per l'avinguda 9 d'Octubre, ben connectada amb el transport públic i amb un aparcament que pròximament iniciarà la seua construcció. El mirador és l'únic lloc elevat que compta amb una perspectiva visual de tot el parc. Des d'ell es divisen diverses panoràmiques, en un dels seus vessants s'ha construït un amfiteatre per a activitats culturals, als seus encontorns s'ubica el moll principal d'embarcacions d'esbargiments i una cafeteria.

El Bioparc és un dels grans atractius del Parc de Capçalera. El seu caràcter obert i paisatgístic s'integra perfectament amb el concepte general del parc i es convertix en un reclam, no solament per a la ciutat, sinó per a tota la Comunitat Valenciana.

 Bioparc

El Bioparc s'ha concebut en dos zones, de característiques molt diferenciades, unides per un pont sobre l'estany principal, per a propiciar recorreguts pel parc, l'estany i el descobriment d'activitats alternatives.

La primera zona confrontant a l'avinguda 9 d'Octubre funcionarà com a reclam del nou equipament, disposarà de botigues, bars, recreació d'ambients…, i com un gran espai obert. Estarà relacionada directament amb la ciutat i actuarà com a espai d'acollida i benvinguda del Bioparc.

La segona zona quedarà integrada amb el caràcter paisatgístic del Parc de Capçalera i recrearà els espais naturals dels animals que hi habitaran, s'hi integraran els animals evitant el caràcter tancat i brut dels clàssics zoos, per a aconseguir l'espai natural que millor recree els seus hàbitats.

Els animals podran moure's amb llibertat als espais expressament condicionats per a ells. Els visitants podran gaudir sense perill algun de la contemplació dels animals en una rèplica dels seus hàbitats. El disseny ha compatibilitzat la llibertat de la vida salvatge i la presència humana, ha sabut camuflar sàviament la construcció dels elements separatius.

Els animals del bioparc han sigut seleccionats seguint les directrius d'un programa europeu de protecció d'espècies en perill d'extinció EEP, amb l'encàrrec de col·laborar en la reproducció en captivitat d'espècies amenaçades.

El Parc d'Atraccions. Recolza sobre l'eix de l'avinguda 9 d'Octubre i té un caràcter totalment infantil. En este Parc d'Atraccions Infantil es distribuiran instal·lacions i servicis integrats en un gran espai verd. L'èxit el proporcionarà la implantació d'atraccions de gran qualitat, un estudiat disseny dels jardins, dels recorreguts i del mobiliari urbà. Pròximament s'iniciaran les obres.

 Sector recreatiu-cultural

Informació addicional

PROJECTES URBANS

PARC DE CAPÇALERA


EL BIOPARC

  Parc de Capçalera