Projectes - València

PROJECTES URBANS

PARC DE LA TORRE, SOCIÒPOLIS

DESCRIPCIÓ

Tipus d'obra: Actuacions sobre l'espai públic
Projecte/Obra: PARC DE LA TORRE
SUPERFÍCIE TOTAL D'ACTUACIÓ 46.837,50 m2
EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ: - Why Art Projects S.L en l'arquitectura
- IDOM en l'Enginyeria
Enginyeria: IDOM, Enginyeria
Jardineria: Manuel Colominas
DIRECCIÓ FACULTATIVA: - Why Art Projects S.L. VicenteGuallart.
- Gerardo Reillo. IDOM.
- Victor Crespo
PROMOTOR IVVSA
EMPRESA CONSTRUCTORA: FASE 1 I 2 UTE La Torre. GrupCívica.
FASE 3. PAVASAL
COORDINADORS IVVSA:
Amparo Primo, Fernando
Esteve, David Herrero
COORDINADORS AJT: Servici d'Infraestructures i Servici deProjectes Urbans (Secció Parcs Urbans)
INICI DE L'OBRA: Novembre-2006
PRESSUPOST: 2.565.050,74 €


El parc de La Torre està situat en la pedania de La Torre, al Sud de la ciutat de València, pròxim al “nou llit” en la desembocadura del riu Túria. És part d'un projecte innovador de vivenda pública residencial promogut per la Generalitat Valenciana per a la construcció d'un nou model de barri de vivendes cridat Sociópolis.

 Localització. Font: PAT de l'Horta de València 2008

Sociópolis és un innovador desenrotllament urbà en què les vivendes i els equipaments multifuncionals s'integren en un entorn agrícola. Este model de desenrotllament urbà pretén contribuir a reforçar la protecció del paisatge de l'horta, endemisme i riquesa històrica de la Comunitat Valenciana. Per a la consecució d'este projecte va ser necessari modificar el Pla General d'Ordenació Urbana transformant sòl agrícola exclusivament productiu en sòl urbanitzable residencial. L'extensió del nou barri és de 348.643,00m2. Este projecte va ser presentat en la Biennal de l'Art de València de l'any 2003.

La intervenció ha respectat la xarxa de séquies i camins existents, l'extensió dels seus camps i la naturalesa dels seus cultius. De fet, és la interacció de séquies i camps de cultius qui definix la unitat paisatgística del parc. Un sistema construït i estable pel qual fluïx l'aigua segons criteris de reg a manta, que constituïx l'element ordinador i que vertebra la circulació en el parc. Una longitud de 6 km de séquies recorre el parc de la Torre i el seu entorn. Estes s'han rehabilitat i s'ha firmat un conveni amb la Comunitat de Regants de la Séquia de Favara per a assegurar el reg.

La xarxa de camins (de vianants i ciclista) que discorren paral·lels a les séquies es preserva, mantenint la velocitat de desplaçament tradicional en l'horta, amb una grandària semblant a l'original a fi de garantir una incidència mínima a nivell del patrimoni paisatgístic, una conservació fidel del llegat històric i entorn agrícola d'origen àrab.

 Vol aeri 2005. Font: Sigespa (Ajuntament)

El Consell Agrari Municipal és l'entitat responsable de la gestió i de garantir l'aprofitament agrícola, evitant així, possibles dèficits generats per l'orientació social de l'explotació, encàrrec acordat en la Junta de Govern de data 9 de març de 2012.

La superfície total del parc de la Torre és de 46.837,50m2 i a esta extensió del parc cal afegir en la nova unitat residencial altres espais públics de menors dimensions, les instal·lacions esportives i el restant equipament públic que ho rodeja, incloent-hi les alqueries que es conserven als voltants del parc.

 Pla d'Ordenació. Font: Why Art Projects S.L.

Les alqueries del Pastor, del Saboner, de Coca, les barraques Llácer i les vivendes tradicionals del carrer Ruiz estan englobades en una àrea de protecció paisatgística. I igualment, les Alqueries del Cantarí i la del tio Cotofio també es restauraran contribuint així a conservar el patrimoni arquitectònic i paisatgístic de la zona. Els arbres no fruiters existents en el parc i els seus voltants són respectats també a fi d'atresorar el llegat històric de l'horta en múltiples facetes.

 Plano de situación. Fuente Why Art Projects, S.L.
QUADRO DE SUPERFÍCIES de la totalitat del parc de la Torre (pdf)

Informació addicional

PROJECTES URBANS

PARC DE LA TORRE, SOCIÒPOLIS


Centre Gestor del Parc de la Torre

  Parc de la Torre, Sociòpolis

Fitxa completa (pdf)