Projectes urbans - València

PROJECTES URBANS

PLAÇA DEL PILAR

DESCRIPCIÓ

Tipus d'obra: Actuacions sobre l'espai públic
Projecte/Obra: URBANITZACIÓ PLAÇA DEL PILAR
Superfície actuació: 1.587,22 m2
Anteprojeceo: Juny 2005
Arquitectes: Pedro Soler García y Beatriz Romero Llorens
Arquitecte Tècnic: Miguel A. Martínez Sanchis


  Pla de situació de la Plaça del Pilar

Informació addicional

PROJECTES URBANS

PLAÇA DEL PILAR


 Plaça del Pilar