Projectes urbans - València

PROJECTES URBANS

PARC DE LA TORRE, FASE 1

DESCRIPCIÓ

Tipus d'obra: Actuacions sobre l'espai públic
Projecte: PARC DE LA TORRE
SUPERFÍCIE TOTAL D'ACTUACIÓ 18.044,50 m2
EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ: - Why Art Projects S.L en l'arquitectura
Enginyeria: IDOM, Enginyeria
Jardineria: Manuel Colominas
DIRECCIÓ FACULTATIVA: - Why Art Projects S.L. VicenteGuallart.
- Gerardo Reillo. IDOM.
PROMOTOR IVVSA
EMPRESA CONSTRUCTORA: UTE FRANJUAN
UTE PAVASAL
COORDINADORS IVVSA:
Amparo Primo, Fernando
Esteve, David Herrero
COORDINADORS AJT: Servici d'Infraestructures i Servici deProjectes Urbans (Secció Parcs Urbans)
INICI DE L'OBRA: Novembre-2006
FINALITZACIÓ FASE 1 Febrer 2012


La fase 1 del Parc Urbà de la Torre és la primera part executada i rebuda del Parc, 18.044,50 m2 d'un total de 46.837,50 m2. El parc es troba ubicat en la zona sud-oest de l'eixamplament de població denominat Sector La Torre.

 Plano de situación. Fuente Why Art Projects, S.L.

Esta fase 1ª té un eix o passeig principal que creua tot el parc d'oest a est, les portes de la Càmfora i del Foc estan localitzades en els seus extrems i la Porta del Paradís constituïx l'accés al parc pel Sud. A través d'esta via principal podem anar reconeixent les diferents paisatges de vegetació que formen el Parc.

El Parc té com a límit una tanca de dos metres d'altura, enjardinada amb buguenvíl·lies de diferents colors, este límit es fa necessari perquè el parc conté en el seu interior elements sensibles de ser robats o patir vandalisme.

Les séquies són la base del sistema de reg i, per tant, orienten i organitzen els cultius en el seu entorn. En els dies que no arribe el reg per escassetat o sequera es podrà realitzar el reg per mitjà de l'aigua emmagatzemada en el depòsit soterrat junt amb l'edifici de Servicis Generals, seguint sempre el sistema tradicional de reg a manta. També es disposarà d'un sistema de presa d'aigua de neteja per a reg i neteja de camins. L'arbratge d'alineació o d'ombra disposa de reg per goteig.

En la parcel·la situada al nord junt amb el Centre Gestor (CG) s'ubica un Botànic de fruiters. Les parcel·les a l'est del CG es destinen a horts de pràctiques i les restants parcel·les se subdividixen en parcel·les menors per a ser destinades a “horts urbans” a explotar pels propis veïns del barri.

 Pla vegetació àrea parc, Fase 1. Font: Why Art Projects S.L.

Esta Fase 1ª té una superfície de 18.044,50m2, distribuïda conforme al següent quadro de superfícies.

QUADRO DE SUPERFÍCIES de la Fase 1 del parc de La Torre (pdf)

BOTÀNIC DE FRUITERS:

Les parcel·les corresponents al Botànic de fruiters proposen la implantació de fruiters organitzats pels climes a què corresponen. Concretament s'han plantat dos exemplars d'un ampli llistat. Veure quadro de vegetació.

QUADRO VEGETACIÓ HORT BOTÀNIC (pdf) QUADRO VEGETACIÓ PASSEJOS I PLACES (pdf)
Fruiters Zona Botànic de fruiters. Font: IVVSA.

L'accés directe a esta zona del Parc es realitza des de la porta de la Càmfora. El perímetre oest del Botànic de fruiters queda emmarcat per un passeig amb pèrgola i planta enfiladora.

En esta zona trobem diferents llocs des d'on poder disfrutar contemplant les diferents visuals del conjunt botànic. A més, la mobilitat transversal en el parc es facilita per mitjà de passejos que connecten unes parcel·les amb altres per mitjà d'unes passarel·les a cota del passeig que permeten el pas de l'aigua de reg i la plantació que es planteja a cota inferior

Pèrgola Imatge Pèrgola, en zona Botànic. Font : IVVSA.

PARCEL·LES HORTS PRÀCTIQUES:

Des del passeig principal del parc, després del botànic de fruiters, trobem les parcel·les de pràctiques. Estes parcel·les ubicades en proximitat als vivers del centre gestor són parcel·les destinades a realitzar pràctiques d'investigació controlades pel propi personal vinculat al centre gestor.

Horts de Pràctiques Zona Horts de Pràctiques. Font: IVVSA.

PARCEL·LES HORTS URBANS:

En la zona sud-est d'esta fase 1 s'ubiquen els horts urbans o horts socials. En ella s'organitzen els cultius que els propis veïns explotaran, sempre respectant la visibilitat des del camí que limita el parc amb la zona esportiva.

Horts urbans Zona Horts Urbans. Font: IVVSA.

Informació addicional

PROJECTES URBANS

PARC DE LA TORRE, FASE 1


Centre Gestor del Parc de la Torre

  Parc de la Torre, Fase 1