S'està cercant, espereu....

Projectes - València

Reurbanització de l’entorn del Mercat de Torrefiel


 

La reurbanització del Mercat de Torrefiel suposa la renovació de tot l'entorn de l'edifici per a generar un gran espai de prioritat per als vianants connectat amb la plaça Sant Jeroni i l'entorn del CEIP Antonio Machado. L'actuació conformarà una nova plaça i entorn lliure de trànsit que puga funcionar com una nova centralitat al barri, posant en valor el mercat i reactivant l'activitat comercial al seu voltant.
L'àmbit d'actuació abasta els carrers Monte Carmelo, Rioja, Alemany, Librero Esclapés i Germans Machado, guanyant així un gran espai lliure de més de 6.500 m², permetent en tot cas l'accés a guals, garatges, i càrrega i descàrrega del mercat.
L'actuació suposa el repavimentat de tot l'àmbit, respectant l'arbratge existent, i generant una sèrie de parterres enjardinats entre els quals s'inserixen diferents espais d'estada o zones de joc. El nou mobiliari d'aquestes zones es planteja en diferents posicions i combinacions, fomentant la socialització i l'adaptabilitat d'ús. A més, la dispersió d'aquests espais per tot l'àmbit creen una malla de llocs de trobada, d'espera, o de joc lliure que faciliten l'accessibilitat i l'ús independent per part d'adults, menors, i persones majors, millorant els desplaçaments i activitat quotidiana del veïnat.
En la trobada de l'àmbit amb el carrer Santo Domingo Savio es regularitzen a més les voreres, es milloren els passos de vianants per a accedir al mercat, i es genera una zona que facilita la càrrega i descàrrega de compres. El disseny de tot l'espai té en compte a més criteris de visibilitat i accessibilitat als espais comercials i les entrades al mercat.