Projectes urbans - València

PROJECTES URBANS

PLAÇA DE NÀPOLS I SICÍLIA

DESCRIPCIÓ

Tipus d'obra: Actuacions sobre l'espai públic
Projecte/Obra: URBANITZACIÓ PLAÇA DE NÀPOLS I SICÍLIA
Superfície actuació: 3.155 m2
Projecte: Setembre 1993
Inici d'obra: Octubre 1994
Fi d'obra: Juny 1995
Arquitectes: Román Jiménez Iranzo i Pedro Soler García
Aparellador: Cándido Sánchez
Empresa constructora: PACSA
Promotor: AUMSA/Ajuntament de València
Presupuesto de contrata: 78.521.519 pesetas


  Pla de situació de la Plaça de Nàpols i Sicília

Informació addicional

PROJECTES URBANS

PLAÇA DE NÀPOLS I SICÍLIA


 Plaça de Nàpols i Sicília