S'està cercant, espereu....

Projectes - València

Superilla La Petxina

 


Aquest projecte suposa la primera actuació per a la creació de superilles mitjançant actuacions d'urbanització blana o tàctica. Aquest tipus d'actuacions permeten, amb una execució ràpida i cost ajustat, recuperar espai públic per als vianants, mitjançant l'ús de pintura, senyalística i mobiliari per a delimitar diferents zones i espais.

El sistema de superilles, consistix en generar un conjunt de diverses illes, reduint al mínim el trànsit rodat als carrers interiors, per a generar el màxim espai per als vianants. Per a això, el trànsit motoritzat circula per les vies perimetrals, mentre que als carrers interiors es permet només la circulació per als vianants i l'accés de vehicles de residents, emergències, o càrrega i descàrrega.

L'àmbit d'aquesta superilla, que suma en total una superfície de 13.070 m², es correspon amb l'encreuament dels carrers de Palleter i Calixt III, i delimita a l'exterior per la Gran Via de Ferran el Catòlic, carrer Erudit Orellana, carrer Joan Llorens i carrer Literat Gabriel Miró.

La nova distribució del trànsit dins de la superilla delimitarà un únic carril de circulació de 3,5 metres d'ample, més una banda de dos metres que es destinarà a aparcaments de bicicletes, contenidors de residus i zona de càrrega i descàrrega. Aquests carrils giren en l'encreuament central, i redirigixen als vehicles cap a l'exterior de la superilla. La nova distribució permet reduir la velocitat i el trànsit dins de l'àmbit, i generar una gran plaça per als vianants en l'encreuament.

El projecte preveu també la integració de nova vegetació i arbratge en parterres i jardineres. El nou mobiliari inclourà a més bancs, fonts, elements singulars de joc, taules de pícnic i ping-pong, entre altres.

En aquest cas, per a definir les formes i elements gràfics que es pintaran sobre la calçada, s'ha realitzat un disseny exclusiu per a aquest projecte, per part del dissenyador gràfic Iban Ramón. Es va desenvolupar així el disseny d'una “rajola tipus” a pintar sobre la calçada, que es repetix amb diferents ritmes, grandàries i tons de color, i que permet crear un valor i identitat pròpia a aquesta actuació.