Projectes - València

Informació sobre la participació del Servici de Projectes Urbans en les subvencions del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

CONVOCATÒRIA: Resolució Presidència GV 20.11.2017 (DOGV 23.11.2017).

DATA CONCESSIÓ: Resolució Presidència GV 30.08.2018 (DOGV. 04.09.2018).


Projecte de Rehabilitació del "TINGLADO Nº2" DE LA MARINA DEL PORT DE VALÈNCIA. FASE 2 (pdf 14 kb). Projecte de Rehabilitació del "TINGLADO Nº4" DE LA MARINA DEL PORT DE VALÈNCIA. FASE I (pdf 14 kb). Projecte de Rehabilitació del "TINGLADO Nº5" DE LA MARINA DEL PORT DE VALÈNCIA. FASE I (pdf 14 kb).