S'està cercant, espereu....

Projectes - València

Superilla OrriolsUna superilla consistix a agrupar un conjunt d’illes, reduint al mínim el trànsit rodat en els carrers interiors i l'aparcament en superfície, per a generar el màxim espai per als vianants. Per a això, el trànsit motoritzat circula per les vies perimetrals, mentre que als carrers interiors es permet només la circulació per als vianants i l'accés de vehicles de residents, emergències, o càrrega i descàrrega.
La primera superilla del barri d'Orriols abasta tot l'àmbit inclòs entre els carrers Pare Viñas, Duc de Mandas, Sant Vicent de Paül i Reig Genovés, i integrarà tots els espais ja convertits en zona de vianants al voltant del nucli històric tradicional d'Orriols, així com el jardí de l'Ermita i el CEIP Bartolomé Cossio.
La nova actuació suposa la conversió en zona de vianants d'al voltant de 8.700 m² als carrers Agustí Lara, Pare Viñas, Arquitecte Rodríguez i Historiador Chabret. Amb això es crea un espai per als vianants continu, generant una malla de jardins i zones d'estada que connecten el jardí de l'Ermita amb la Plaça Gloria Fuertes.
Es dona solució al greu problema d'accessibilitat que provoca el desnivell del carrer Arquitecte Rodríguez. Per a això es creen una sèrie d'inclinacions vegetals, rampes i escales que permeten connectar els carrers Agustí Lara i Pare Viñas amb el nucli històric i el jardí.


A més de la repavimentació d'aquests quatre carrers, s'introduix nou mobiliari urbà, enllumenat, així com nova vegetació mitjançant la construcció de talussos vegetats amb arbratge, parterres, jardineres, i xicotetes prades.