S'està cercant, espereu....

Pla General d'Ordenació Urbana - València

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE VALÈNCIA

 

0.1 PRESENTACIÓ

Presentació i Consulta Documentació PGOU València.

0.2 TEXTOS

01. Memòria Informativa-I. PGOU. Octubre 1988 02. Memòria Informativa-II. PGOU. Octubre 1988 03. Memòria Justificativa-I. PGOU. Octubre 1988 04. Memòria Justificativa-II. PGOU. Octubre 1988 05. Programa d'Actuació. PGOU. Octubre 1988. 06. Estudi Econòmic Financer. PGOU.Octubre 1988. 07. Annexos PA I EEF. PGOU. Octubre 1.988. 08. Catàleg. PGOU. Maig 1991. Definitiu. 09. Normes Urbanístiques. PGOU. Maig 1991. Definitiu 10. Normes Urbanístiques. (Transcripció)

0.3 MODIFICACIONS NORMES URBANÍSTIQUES PGOU 1988

01 (BOP 27-4-91) Ord.Núm.1 Fuera Ordenac.-Compat.terciaria-residencial (1271) 02 (BOP 18-2-94) Adaptació HD-91, Accessibilitat i Neteja (1280) 03 (BOP 11-3-94) Adaptació HD-91 i NBE-CPI-91 (1280) 04 (BOP 27-4-94) Correcció Errors NN.UU.PGOU RC.22-12-1992 05 (BOP 15-10-94) Ordenança Condicions Funcionals Aparcaments 06 (DOGV 17-7-96) Correcció Error Alqueria Benimassot (1345) 07 (BOP 26-7-96) Correcció Error Fitxa M-7 (1346) 08 (BOP 6-12-96) Modif.Art.6.76.3a) Coef. ocupació Parcel·la Escolar (1349) 09 (DOGV 27-1-97) Correcció Error U.A.X PERI 12 (1351) 10 (BOP 24-5-97) Modif.Art.6.44.4 i 6.55.2 Implantació Ús DIN-6 (1366) 11 (BOP 10-1-98) Modif. Art.7.5.4 i 7.5.5 Normativa Espectacles (Pubs) (1371) 12 (BOP 21-8-99) Concessió Aparcaments Subsòl Públic (1466) 13 (BOP 1-6-02) Modif.Art. 5.129 Instal·lacions complementàries garatges (1543) 14 (BOP 13-3-03) Modif.Art. 5.45 i 5.69 Peces habitables davall rasant (1571) 15 (BOP 28-7-04) Correc.Error Fitxa Planmto. Assumit A-2 Músic Ayllón (1618) 16 (BOP 16-8-08) Modif.Art.6.68, 6.69,6.76 i 7.8 Viv. Assistencials (1772) 17 (BOP 26-4-10) Mod.Art.6.71 y 7.9 Aparc.subsuelo (1808) 18 (BOP 25-11-14) Modf.Art.varios y D.T.9ª f). Actv.Económicas (1888) 19 (BOP 27.12.2017) Aparcamiento Privado Subsuelo Publico (1969)

0.4 PLANS PGOU. SÈRIE A. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL. GENER 1992

Accés als plans de la sèrie A

0.5 PLANS PGOU. SÈRIE B. CALIFICACIÓ DEL SÒL. GENER 1992

Accés als plans de la sèrie B

0.6 PLANS PGOU. SÈRIE C. ESTRUCTURA URBANÍSTICA. GENER 1992

Accés als plans de la sèrie C

Informació addicional

Índex general

Per a facilitar la descàrrega, a causa de la grandària dels documents PDF's, és aconsellable realitzar l'acció següent: Punxar sobre l'enllaç amb el botó dret del ratolí i seleccionar "Guardar destí com..." o "Guardar enllaç com..." (Segons navegador utilitzat) i posteriorment indicar on es vol emmagatzemar el document.