Projectes - València

PROJECTES URBANS

PLAÇA I GALERIA DEL TOSSAL

DESCRIPCIÓ

Tipus d'obra: Actuacions sobre l'espai públic
Projecte/Obra: URBANITZACIÓ PLAÇA DEL TOSSAL I GALERIA DEL TOSSAL
Superfície actuació: Plaça 495,14 m2 / Sala d'exposicions 311,97 m2
Projecte: Juliol 1999
Inici d'obra: Març 2000
Fi d'obra: Octubre 2000
Arquitectes: Jorge Catalán Vázquez i Juan Navarro Martínez
Ajuntament de València: Pedro Soler García (arquitecte), Juan Rubio Martínez (arquitecte T.) i Migual A. Martínez Sanchis (Arquitecte T.)
Empresa constructora: EDIFESA S.A.
Promotor: AUMSA/Ajuntament de València
Pressupost de liquidació: 412.666,82 € (68.661.981 ptes)


  Pla de situació de la plaça del Tossal

Informació addicional

PROJECTES URBANS

PLAÇA I GALERIA DEL TOSSAL


 Galeria del Tossal