Projectes urbans - València

PROJECTES URBANS

PARC DE LA RAMBLETA (1a FASE)

DESCRIPCIÓ

Tipus d'obra: Actuacions sobre l'espai públic
Projecte/Obra: PARC DE LA RAMBLETA (1a FASE)
Superfície actuació 1a fase: 54.227 m2
Superfície actuació 1a fase (pendent): 44.355 m2
Superfície actuació 1a fase (pendent): 32.265 m2
Projecte: 1999
Inici d'obra: Novembre de 1999
Fi d'obra: Juny del 2002
Arquitectes: Carmel Gradolí i Arturo Sanz (Inventari d'Arquitectura SL)
Jardineria: Taller de Jardinería Babilonia S.L.
Aparelladora: Julia Fernández Sorókina
Empresa constructora: Rambleta UTE (Vías y construcciones SA y Medio Ambiente Dalmau SA)
Promotor: Ajuntament de València. Gestiona AUMSA
Pressupost de contracta: 5.393.035,68 euros (897.325.635 pesetes)
Fons FEDER (70%): Programa Operatiu Medi Ambient Local (POMAL) 1994-1999


 Pla de situació del Parc de la Rambleta

Informació addicional

PROJECTES URBANS

PARC DE LA RAMBLETA (1a FASE)


 Parc de la Rambleta