S'està cercant, espereu....

Sol·licitud de Cita Prèvia | Ajuntament de València - València

Sol·licitud de Cita Prèvia

Si desitja realitzar les seues consultes o altres tràmits en un horari concret o estalviar temps, evitar cues o esperes innecessàries, li recomanem obtindre cita prèvia. 

Òmpliga el formulari corresponent al tipus de tràmit que desitja realitzar amb les seues dades personals, seleccione la data i l'hora que millor s'adapta a les seues necessitats d'entre les disponibles i imprimisca el recordatori que el sistema li proporcionarà.

SOL·LICITAR CITA PRÈVIA Si desitja CONSULTAR/ANUL·LAR una Cita ja concertada, polse ací

  • Les cites s'ofereixen en intervals de temps. (L'hora assignada és per a presentar-se en el mostrador de recepció).
  • S'haurà de sol·licitar més d'una cita en el cas que es vagi a realitzar més d'un tràmit.
  • Es prega puntualitat el dia i en l'hora de la cita.

SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA

 

Padró Municipal (Preferent) Tràmits Tributaris (Preferent) Registre General (Preferent) Certificat Digital (Preferent)Declaració Responsable de Llicència d'Ocupació de Vivenda (antiga Cèdula d'Habitabilitat) (Preferent) Bono Or (Preferent) Bono EMT amb TU (Preferent)Creació d'Empreses (Preferent)Comunicació prèvia a l'execució d'obres (Preferent) Declaració Responsable d'Obres Tipus II (Preferent) Llicències d'Obres Tipus II (Preferent) Declaració Responsable d'Obres Tipus II i Comunicació d'Activitat Innòcua (Preferent) Obertura d'Activitats Comercials, Industrials o Mercantils per Comunicació d'Activitat Innòcua (Preferent) Comunicació de Canvi de Titularitat d'Activitats Subjectes a Comunicació d'Activitat Innòcua (Preferent) Comunicació d'Ocupació de la Via Pública amb Contenidors d'Arreplega de Runa (Preferent) Sector Hostaleria i de l'Oci - Punt d'Informació (Obligatòria) Servici de Patrimoni (Preferent) Servici d'Activitats (Obligatòria)Juntes Municipals de Districte (Preferent per a tots els tràmits)
La cita prèvia per a les Juntes dels Pobles s'obtindrà telefònicament:
Pobles del Sur: 963 013 023
Pobles del Nord: 963 013 055
Pobles de l'Oest: 963 013 436
Oficina de Recaptació de Multes (Preferent)
C/ Albacete, 12 - València.
OMIDC - Oficina Municipal d'Informació i Defensa de les persones consumidores (Preferent)Oficina de l'Energia (Preferent)

Consulta de Candidats a Jurat Popular (Preferent)

Oficina Tècnica d'Informació Urbanística (OTIU) - Planejament (Preferent)

Secció de Cartografia Informatitzada - Planejament (Preferent)JUSTIPROP. Assessorament jurídic de la Generalitat Valenciana (Preferent)