S'està cercant, espereu....

Pagament de tributs | Ajuntament de València - València

Pagament de tributs

Totes les liquidacions emeses per l'Ajuntament de València, tant periòdiques (béns immobles, activitats econòmiques, vehicles,...) com no periòdiques (ingressos notificats, ingressos previs,...) poden ser pagades per Internet en les entitats següents:

  • A través dels servicis de banca electrònica de les següents entitats, si és vosté client d'alguna d'elles:
logo Santander (només clients)
BBVA (només clients)
Caixa Popular (només clients)
Cajamar (només clients)

  • Per mitjà de pagament amb targeta de qualsevol entitat
Obri url Caixa Popular