S'està cercant, espereu....

Resultats de proves - València

Cerca d'Informació Personal

 

Si a l'introduir el seu DNI vosté no apareix ni com admés ni com exclòs, ha de telefonar a l'extensió 4814 del telèfon de l'Ajuntament de València 96.352.54.78. Introduisca el seu DNI sense punts i amb la lletra. Quan aparega el resultat polse sobre ell.