S'està cercant, espereu....

Estabilització per concurs-oposició - València

Procesos d'estabilització per concurs-oposició

Oposició
AGENT OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (Estabilització concurs-oposició)
ARQUEÒLEG/ÒLOG(Estabilització concurs-oposició)
ARQUITECTE/A (Estabilització concurs-oposició)
BIÒLEG/ÒLOGA (Estabilització concurs-oposició)
ECONOMISTA (Estabilització concurs-oposició)
INFORMÀTIC/A (Estabilització concurs-oposició)
ENGINYER/A TELECOMUNICACIONS(Estabilització concurs-oposició)
LLETRAT/ADA (Estabilització concurs-oposició)
METGE/ESSA ANALISTA (Estabilització concurs-oposició)
PERIODISTA (Estabilització concurs-oposició)
PROFESSOR/A BANDA CLARINET (Estabilització concurs-oposició)
PROFESSOR/A MÚSICA TROMPA (Estabilització concurs-oposició)
PSICÒLEG/ÒLOGA (Estabilització concurs-oposició)
TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL (Estabilització concurs-oposició)
VETERINARI/ÀRIA (Estabilització concurs-oposició)
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A (Estabilització concurs-oposició)
ENGINYER/A TÈCNIC/A OBRES PÚBLIQUES (Estabilització concurs-oposició)
MESTRE/A EDUCACIÓ INFANTIL (Estabilització concurs-oposició)
MESTRE/A EDUCACIÓ PRIMÀRIA (Estabilització concurs-oposició)
OFICIAL/A BOMBER/A (Estabilització concurs-oposició)
TÈCNIC/A EDUCACIÓ SOCIAL (Estabilització concurs-oposició)
TÈCNIC/A GESTIÓ PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL (Estabilització concurs-oposició)
TÈCNIC/A MITJÀ INFERMERIA (Estabilització concurs-oposició)
TÈCNIC/A MITJÀ SERVICIS SOCIALS (Estabilització concurs-oposició)
TÈCNIC/A MITJÀ TREBALL SOCIAL (Estabilització concurs-oposició)
ADMINISTRATIU/IVA (Estabilització concurs-oposició)
EDUCADOR/A INFANTIL (Estabilització concurs-oposició)
INSPECTOR/A OBRES I SERVICIS (Estabilització concurs-oposició)
TÈCNIC/A AUXILIAR SERVICIS SOCIALS (Estabilització concurs-oposició)
AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (Estabilització concurs-oposició)
OFICIAL MECÀNIC CONDUCTOR / OFICIALA MECÀNICA CONDUCTORA (Estabilització concurs-oposició)
OFICIAL/A SERVICIS (Estabilització concurs-oposició)
AUXILIAR D’OFICIS (Estabilització concurs-oposició)
AUXILIAR DE SERVICIS (Estabilització concurs-oposició)
SUBALTERN/A (Estabilització concurs-oposició)
AGENT POLICIA LOCAL (Procés Estabilització)

Anuncis

Bases Generals

Bases Específiques