S'està cercant, espereu....

Concursos Vigents - València

Relació de Concursos de l'Ajuntament de València

 

Oposició
Agent Ocupació i Desenvolupament Local (Estabilització Concurs)
Arqueòleg/a (Estabilització Concurs)
Arquitecte/a (Estabilització Concurs)
Biòleg/a (Estabilització Concurs)
Bioquímic/a (Estabilització Concurs)
Economista (Estabilització Concurs)
Estadístic/a (Estabilització Concurs)
Farmacèutic/a (Estabilització Concurs)
Informàtic/a (Estabilització Concurs)
Enginyer/a Camins (Estabilització Concurs)
Enginyer/a Industrial (Estabilització Concurs)
Lletrat/a (Estabilització Concurs)
Metge/Metgessa (Estabilització Concurs)
Pedagog/a (Estabilització Concurs)
Periodista (Estabilització Concurs)
Professor/a Banda (Estabilització Concurs)
Professor/a Banda Clarinet (Estabilització Concurs)
Professor/a Banda Fagot (Estabilització Concurs)
Professor/a Banda Flauta (Estabilització Concurs)
Professor/a Banda Percussió (Estabilització Concurs)
Professor/a Banda Saxofon (Estabilització Concurs)
Professor/a Banda Trompa (Estabilització Concurs)
Professor/a Banda Trompeta/Fiscorn (Estabilització Concurs)
Professor/a Música Harmonia (Estabilització Concurs)
Professor/a Música Cambra (Estabilització Concurs)
Professor/a Música Canto (Estabilització Concurs)
Professor/a Música Clarinet (Estabilització Concurs)
Professor/a Música Direcció Orquestra (Estabilització Concurs)
Professor/a Música Flauta (Estabilització Concurs)
Professor/a Música Llenguatge Musical (Estabilització Concurs)
Professor/a Música Llenguatge Musical i Piano Complementari (Estabilització Concurs)
Professor/a Música Piano (Estabilització Concurs)
Professor/a Música Trompeta (Estabilització Concurs)
Professor/a Música Violí (Estabilització Concurs)
Psicòleg/a (Estabilització Concurs)
Químic/a (Estabilització Concurs)
Tècnic/a Sup. Gestió Informativa i Documentació (Estabilització Concurs)
Tècnic/a Administració General (Estabilització Concurs)
Tècnic/a Sup. Informació i Documentació (Estabilització Concurs)
Veterinari/a (Estabilització Concurs)
Animador/a Cultural (Estabilització Concurs)
Arquitecte/a Tècnic/a (Estabilització Concurs)
Graduat/a Social (Estabilització Concurs)
Enginyer/a Tècnic/a Industrial (Estabilització Concurs)
Enginyer/a Tècnic/a Obres Públiques (Estabilització Concurs)
Mestre/a Audició i Llenguatge (Estabilització Concurs)
Maestro/a Educació Infantil (Estabilització Concurs)
Maestro/a Educació Musical (Estabilització Concurs)
Maestro/a Educació Primària (Estabilització Concurs)
Maestro/a Llengua Estrangera (Inglés) (Estabilització Concurs)
Tècnic/a Mitjà/ana Serveis Socials (Estabilització Concurs)
Tècnic/a Mitjà/ana Treball Social (Estabilització Concurs)
Tècnic/a Gestió Patrimoni Històric i Cultura (Estabilització Concurs)
Tècnic/a Mitjà/a Informàtica (Estabilització Concurs)
Administratiu/va (Estabilització Concurs)
Inspector/a Obres i Serveis (Estabilització Concurs)
Tècnic/a Auxiliar Delineació (Estabilització Concurs)
Tècnic/a Auxiliar Serveis Socials (Estabilització Concurs)
Auxiliar Administratiu/a (Estabilització Concurs)
Oficial Mecànic/a Conductor/a (Estabilització Concurs)
Oficial Serveis (Estabilització Concurs)
Auxiliar d'Oficis (Estabilització Concurs)
Auxiliar de Serveis (Estabilització Concurs)
Subaltern/a (Estabilització Concurs)
Auxiliar Administratiu/va Secretaria d'Alcaldia (TD) i Auxiliars Administratius/ves Secretaria Delegació, Grup Polític o Habilitat. Lliure designació
Convocatòria renovació direcció centres docents municipals
Concurs de mèrits per a selecció i nomenament direccions centres docents públics.
Concurs de mèrits de 10 llocs de treball de Personal Tècnic/a Mitjà/a (Direcció CMSS) (MD) i 2 llocs de treball de Personal Tècnic/a Mitjà/a (Direcció Centre Social) (MD)
Concurs de mèrits d'1 lloc de treball de Coordinació Tècnic/a Mitjà/a (TD), categoria Tècnic/a Mitjà/a Treball Social, 6 llocs de treball de Cap de Secció Mitjana (TD), categoria Tècnic/a Mitjà/a Treball Social, 4 llocs de treball de Cap de Secció Mitjana (TD), categoria Tècnic/a Mitjà/a de Servicis Socials, 3 llocs de treball de Personal Tècnic/a Mitjà/a (Director Centre Social) (MD), categoria Tècnic/a Mitjà/a de Treball Social-Servicis Socials
Convocatòria pel sistema de lliure designació d'1 lloc de Lletrat/a Major, 8 Cap de Servici (TD) i 1 lloc de treball d'Inspector/a Cap/a d'Unitat (TD)
Concurs de mèrits d'1 lloc de treball de Cap d'Oficina de Sistemes (TD), amb categoria d'Informàtic/a, 1 lloc de treball de Cap de Secció Adjunta a Cap de Servici (TD), 4 llocs de treball de Cap de Secció (TD), amb la categoria Arquitecte/a, 1 lloc de treball de Cap de Secció (TD), amb categoria de Biòleg/a, Tècnic/a Gestió Ambiental, Geògraf/a, Professor/a d'Ensenyament Secundari d'aqueixes especialitats
Concurs de mèrits de 16 llocs de treball de Cap de Secció (TD), amb categoria o plaça de Tècnic/a d'Administració General
Concurs de mèrits llocs de treball de Cap de Secció Mitjana (TD) amb categories: 5 Enginyer/a Tècnic/a Industrial; 1 Enginyer/a Tècnic/a - Arquitecte/a Tècnic/a; 1 Arquitecte/a Tècnic/a - Enginyer/a Tècnic/a Industrial; 1 Enginyer/a Tècnic/a Obres Públiques; 1 Enginyer/a Tècnic/a Topografia i 1 lloc de Cap d'Oficina Tècnica de Planificació i Control (TD) amb categoria d'Enginyer/a Tècnic/a Industrial.
Convocatòria pel sistema de lliure designació de llocs de treball: 2 Cap d'Àrea (TD) i 10 Cap de Servici (TD)
Convocatòria pel sistema de lliure designació de 4 llocs de treball de cap de servici (TD)
Convocatòria Direcció Tècnica Artística Banda Simfònica Municipal
Concurso de mèrits de 5 llocs de treball de Secretari/a Junta Municipal de Districte (TD)
Concurs de mèrits d'1 lloc de Subdirecció Banda (TD)

OBSERVACIONS: Els següents enllaços es correspon amb el concurs de mèrits per a la provisió de llocs i no d'accés a la funció pública "Estabilització". La informació referent al concurs de l'estabilització es troba recollida en l'apartat: Tràmits> Accés a la Funció Pública>Estabilització per Concurs" o "Estabilització per Concurs oposició.

Bases Generals Comunes per a procediments de concurs i lliure designació

Bases generals comuns

Publicades en el BOP de data 29 de juny del 2017

Anunci de modificació de les bases generals comun

Publicades en el BOP núm. 237, de data 10 de desembre de 2020