S'està cercant, espereu....

Comissions de Servicis - València

Comissions de Servicis

Cap de Servici (TD) categoria Arquitecte/a

(20/06/2024) Oferiment lloc de treball de Cap de Servici (TD) en el Servici d'Agricultura (pdf 325 kb).

Cap Secció (TD) categoria Enginyer/a Camins

(16/05/2024) Oferiment lloc de treball de Cap Secció (TD) en el Servici del Cicle Integral de l’Aigua, Secció de Potabilització d’Aigües (pdf 77 kb).

Analista Cap Projecte TIC (TD)

(13/05/2024) Oferiment lloc de treball de Analista Cap Projecte TIC (TD) en el Servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (pdf 325 kb).

Oficina d'Inversions i Internacionalització

(03/05/2024) Oferiment de lloc de treball de Cap de Secció (TD) en l'Oficina d'Inversions i Internacionalització (pdf 355 kb).

Tresorer/a

(11/04/2024) Oferiment lloc de Tresorer/a (pdf 44 kb).

Secretari Àrea III

(30/11/2023) Oferiment del lloc de Secretari/a de àrea III (pdf 88 kb).

Servici de Vicesecretaria General

(06/11/2023) Oferiment del lloc de treball de Viceinterventor/a (pdf 88 kb).

Servici de Palau de la Musica i Congressos València i BSMV, Secció Palau Musica i Congressos, Orquestra i Banda, Negociat de Banda

(01/03/2023) Oferiment lloc de treball de Direcció Banda Municipal (TD) (P.Mov.)(pdf 333 kb).

Servici de Patrimoni Històric i Artístic, Secció Museus i Monuments

(03/02/2023) Oferiment lloc de treball Personal Tècnic Superior AE (Direcció Museu)(pdf 351 kb).

Servici d’Obres d’Infraestructura

(16/12/2022) Oferiment lloc de treball Cap Servici, Servici d’Obres d’Infraestructura (pdf 323 kb).

Servici de Secretaries Delegades

(04/10/2022) Oferiment lloc de treball de Secretari/a Delegat/ada Adjunt Cap Servici (TD)(pdf 122 kb).(04/10/2022) Oferiment 3 llocs de treball de Secretari/a Delegat/ada (TD)(pdf 122 kb)

Servici d'Acció Cultural

(20/09/2022) Oferiment llocs de treball Coordinació Teatres Municipals (TD), Servici d'Acció Cultural (pdf 326 kb).

(06/06/2022) Oferiment llocs de treball Coordinació Teatres Municipals, Servici d'Acció Cultural (pdf 35 kb).

Servici de Descentralització i Participació Ciutadana

(21/09/2022) Oferiment lloc de treball Secretari/ària Junta Municipal Districte (TD) en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana, Junta Municipal dels Trànsits. (PDF 331 kb).

(27/09/2021) Oferiment lloc de treball Secretari/ària Junta Municipal de Districte (TD), Servici de Descentralització i Participació Ciutadana, Junta Municipal Pobles del Sud (pdf 68 kb).

Servici d'Educació

Oferiment lloc de treball Cap Servici, Servici d’Educació (pdf 67 kb).

Secretari Àrea II

(13/09/2019) Comissió de Servicis lloc Secretari Àrea II (pdf 53 kb).

Policia Local. Agent

Edicte llista definitiva admesos i exclosos (Pdf 130 Kb) Edicte llista admesos i exclosos (Pdf 124Kb) Decret Comissions de Servici (Pdf 50 kb) Anunci DOCV Criteris Comissions de Servici en format pdf (107 Kb).

Bombers

(20/06/2022) Decret esgotament borsa de treball (pdf 311 kb).

Termini de la convocatòria: de 30 de maig de 2018 fins al 26 de juny de 2018, tots dos inclusivament.


Enllaç a Imprès de Sol.licitud. Enllaç al Registre Electrònic (Altres sol.licituds no catalogades).


(19/07/2018) Rectificació llistes definitives d'admesos i exclosos (Pdf 229 Kb) (18/07/2018) Llistes definitives d'admesos i exclosos (Pdf 490 Kb) (06/07/2018) Llistes provisionals d'admesos i exclosos (Pdf 140 Kb) (30/05/2018) Edicte Termini presentació sol·licituds (Pdf 54 Kb). (29/05/2018) Anunci DOGV obertura de termini (Pdf 7749 kb). (09/05/2018) Edicte rectificació bases (Pdf 89 kb). (16/04/2018) Decret requisits Comissió de Servicis (Pdf 197 kb).