S'està cercant, espereu....

Organismes Autònoms - València

Relació d'Oposicions d'Organismes Autònoms

 

Organisme Oposició
Consell Agrari Municipal Borsa de Treball de caràcter laboral temporal d'Enginyer/a Superior (Telecomunicacions o Enginyeria equivalent)
Consell Agrari Municipal Borsa de Treball Tècnica/o mitjà de dinamització i inspecció del mitjà agrari
Fundació Esportiva Encarregat/ada d'instal·lació deportiva (Promoció interna)
Fundació Esportiva Enginyer/a Industrial
Fundació Esportiva Arquitecte/a tècnic/a
Fundació Esportiva Estabilització Oficial/a Administratiu/iva (concurs, promoció interna)
Fundació Esportiva Estabilització Oficial/a Administratiu/iva (concurs-oposició, promoció interna)
Fundació Esportiva Oficial de Suport Informàtic/a (Promoció Interna)
Fundació Esportiva Oficial de suport de prevenció de riscos laborals
Fundació Esportiva Auxiliar de Servici a temps parcial per torn lliure (concurs oposició)
Fundació Esportiva Director/a d'instal·lació (concurs oposició)
Fundació Esportiva ESTABILITZACIÓ. Ordenança de Servici per torn lliure (concurs).
Fundació Esportiva ESTABILITZACIÓ. Auxiliar Administratiu/per torn lliure (concurs).
Fundació Esportiva ESTABILITZACIÓ. Tècnic/a Superior en Gestió Laboral per torn lliure (concurs).
Fundació Esportiva ESTABILITZACIÓ. Tècnic/a Superior en Economia i Administració per torn lliure (concurs).
Fundació Esportiva ESTABILITZACIÓ. Arquitecte/a Tècnic/per torn lliure (concurs).
Fundació Esportiva ESTABILITZACIÓ. Enginyer/a Tècnic/per torn lliure (concurs).
Fundació Esportiva ESTABILITZACIÓ. Auxiliar de Servici a temps parcial per torn lliure (concurs).
Fundació Esportiva ESTABILITZACIÓ. Auxiliar de Servici a temps parcial per torn lliure (concurs oposició).
Fundació Esportiva Tècnic/a superior-tècnic/a en activitat física i esports
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Borsa de treball d'Operaris/es de Servicis Complementaris
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Borsa de treball de Peons especialistes en Jardineria
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Borsa de treball de Tècnic/a en Comunicació
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Director Jurídic Administratiu
Universitat Popular Cap de Servei (TD)
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Peó (Estabilització)
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Estabilització Administratiu/a (concurs)
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Estabilització Auxiliar administratiu/a (concurs)
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Estabilització Guarda (concurs)
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Estabilització Jardiner/a 1a – peó especialista jardineria (concurs)
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Estabilització Jardiner 1a- Peó Especialista Poda (concurs)
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Estabilització Oficial/a de Jardineria (concurs)
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Estabilització Peó amb diversitat funcional (concurs)
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Estabilització Tècnic/a (concurs)
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Estabilització Capatàs Obrer (concurs)
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Estabilització Capatàs Electricista (concurs)
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Procés selectiu Oferta pública Ocupació 19 Peons Especialistes en jardineria (concurs oposició)
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Oficial/a electromecànic/a
Palau de la Música Procés excepcional d'estabilització. Concurs de mèrits Professorat de Violoncel, Violí, Viola i Clarinet. Arxiver/a-Documentalista, Inspector/a d'Orquestra, Relacions Públiques, Tècnic/a Auxiliar de Promoció, Oficial/a Tècnic/a d'Escenari, Oficial/a de Manteniment i Servicis Múltiples, Auxiliar Administratiu/iva, Oficial/a de Taquilles, Subaltern/a de Sala.
Palau de la Música Subdirector/a de gestió - cap d'àrea (TD)(lliure designació)
Palau de la Música Subdirecció de Música i Intendència de l'Orquestra (lliure designació)
Palau de la Música Tècnic/a Mitjà/ana de Comunicació, Tècnic/a Auxiliar de Comunicació, Auxiliar de Contractació i Producció Musical (Estabilització)
Palau de la Música Borsa de Treball de caràcter laboral temporal d'Oficial/a d'Atenció a la Ciutadania
Palau de la Música Borsa de treball de caràcter laboral temporal de Tècnic/a Mitjà/ana en Documentació
Palau de la Música Comissió de Servicis per a cobrir el lloc de Cap de Recursos Humans
Universitat Popular Oferiment lloc de treball Tècnic/a d'Administració General (TAG)
Universitat Popular Oferiment lloc de treball Cap Negociat Administratiu/va Comptable
Universitat Popular Oferiment lloc de treball Administratiu/va Comptable
Universitat Popular Prefectura de Negociat Comptable, Administratiu/iva i Tècnic/a d'Administració General
Universitat Popular Oferiment lloc de treball de Tècnic/a d'Administració Especial (TAE)
Universitat Popular Tècnic/a d'Administració Especial (concurs)
Universitat Popular Oferiment lloc de treball de Tècnic/a d'Administració General (TAG) - Presupuestari
Universitat Popular Tècnic/a d'administració general (TAG)
Universitat Popular Formador/a animador/a sociocultural
Universitat Popular Oferiment lloc de treball de Cap de Servici (TD)
Universitat Popular Oferiment lloc de treball Tècnic/a d'Administració Especial - Coordinador/a Tècnic/a Mitjà/ana Projectes
Universitat Popular Borsa millora d'ocupació TAE programació
Universitat Popular Oferiment lloc de treball Tècnic/a d'Administració Especial (TAE) - Coordinador/a Tècnic/a Mitjà/ana d'Innovació i Modernització Administrativa