S'està cercant, espereu....

Carpeta ciutadana | Ajuntament de València - València

Carpeta ciutadana

 

La Seu Electrònica de l’Ajuntament de València conté l’opció Carpeta Ciutadana, a la que es pot accedir prèvia identificació per mitjà de DNI electrònic (DNIe) o certificat digital de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

Una vegada realitzada la identificació, s’accedix a una sèrie de dades personals com a empadronament, instàncies, expedients iniciats, dades fiscals, etc.

Accedir a la Seu