S'està cercant, espereu....

Històric d'Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 

Organisme
Organisme Oposició
Ajuntament Professor de Música de Cambra (28/03/2001)
Ajuntament Periodista (18/02/2005)
Ajuntament Tècnic Superior de Patrimoni Històric i Cultura (18/02/2005)
Ajuntament Mestre d'Educació Infantil (18/02/2005)
Ajuntament Agente de Policía Local 05 (19/02/2005)
Ajuntament Tècnic Mitjà de Treball Social (19/02/2005)
Ajuntament Arqueòleg (19/02/2005)
Ajuntament Oficial de Bombers
Ajuntament Tècnic Auxiliar de Servicis Socials (08/12/2005)
Ajuntament Professor de Banda, Trombó (25/02/2006)
Ajuntament Professor de Banda, Tuba (25/02/2006)
Ajuntament Tècnic Mitjà de Servicis Socials (25/02/2006)
Ajuntament Graduat Social (25/02/2006)
Ajuntament Tècnic Auxiliar d'Informàtican (03/03/2006)
Ajuntament Gestor d'Administració General (03/03/2006)
Ajuntament Professor de Banda, Contrabaix (14/03/2006)
Ajuntament Agent de Policia Local 06 (30/08/2006)
Ajuntament Professor de Música, Tuba (16/09/2006)
Ajuntament Professor de Música, Solfeig (16/09/2006)
Ajuntament Tècnic Superior d'Idiomes (16/09/2006)
Ajuntament Mestre d'Educació Física (02/11/2006)
Ajuntament Arquitecte (02/11/2006)
Ajuntament Bomber (02/11/2006)
Ajuntament Professor de Música, Piano (02/11/2006)
Ajuntament Sociòleg (02/11/2006)
Ajuntament Administratiu
Ajuntament Cap de bomber (09/10/2008)
Ajuntament Enginyer Tècnic Industrial (09/10/2008)
Ajuntament Oficial Mecànic Conductor (09/10/2008)
Ajuntament Psicòleg (15/11/2008)
Ajuntament Mestre Llengua Estrangera (Anglés) (19/06/2009)
Ajuntament Lletrat/da (12/11/2011)
Ajuntament Educador Infantil (19/06/2009)
Ajuntament Sergent/a de Bombers/es
Ajuntament Suboficial/a de Bombers/es
Ajuntament Oficial/a de Bombers/es
Ajuntament Oficial/a de la Policia Local
Ajuntament Inspector/a de la Policia Local
Ajuntament Intendent/a Principal de la Policia Local
Ajuntament Intendent/a de la Policia Local
Ajuntament Tècnic/a de Gestió d’Administració General
Ajuntament Tècnic/a Auditoria
Ajuntament Bomber/a
Ajuntament Agent Igualtat
Ajuntament Tècnic/a Igualtat
Ajuntament Tècnic/a Cooperació
Ajuntament Tècnic/a Prevenció Riscos Laborals
Ajuntament Tècnic/a Participació Ciutadana i Transparència
Ajuntament Tècnic/a Lingüista
Ajuntament Traductor de Valencià (28/03/2001)
Ajuntament Professor de Música de Clarinet (07/06/2001)
Ajuntament Professor de Música, Flauta (07/06/2001)
Ajuntament Professor de Música, Cant (12/06/2001)
Ajuntament Professor de Música de Flauta de Bec (12/06/2001)
Ajuntament Auxiliar Administratiu (24/04/2001)
Ajuntament Tècnic Mitjà d'Informàtica (14/08/2001)
Ajuntament Inspector de Obras y Servicios (14/08/2001)
Ajuntament Enginyer Tècnic Topògraf (16/08/2001)
Ajuntament Professor de Banda de Bombardí (16/08/2001)
Ajuntament Professor de Banda de Clarinet (16/08/2001)
Ajuntament Professor de Banda de Trompeta (05/12/2001)
Ajuntament Professor de Banda de Trompa (05/12/2001)
Ajuntament Professor de Banda de Fiscorn (05/12/001)
Ajuntament Professor de Música de Direcció de Cors (05/12/2001)
Ajuntament Auxiliar d'Oficis.(24/04/2001)
Ajuntament Professor de Música de Violoncel (05/12/2001)
Ajuntament Professor de Música de Saxòfon (05/12/2001)
Ajuntament Professor de Música de Guitarra (05/12/2001)
Ajuntament Mestre en Audició i Llenguatge (05/12/2001)
Ajuntament Procurador (05/12/2001)
Ajuntament Tècnic Auxiliar en Imatge i So (05/12/2001)
Ajuntament Microbiòleg (06/12/2001)
Ajuntament Tècnic Mitjà de Documentació (06/12/2001)
Ajuntament Químic (06/12/2001)
Ajuntament Tècnic Prevenció en Riscs Laborals (06/12/2001)
Ajuntament Ingeniero Técnico Industrial (06/12/2001)
Ajuntament Oficial de Servicis. (06/12/2001)
Ajuntament Enginyer Tècnic Obres Públiques (19/12/2001)
Ajuntament Estadístic (02/02/2002)
Ajuntament Tècnic d' Administració General (28/05/2002)
Ajuntament Técnico Gestión de Patrimonio Histórico y Cultura (02/08/2002)
Ajuntament Professor de Banda, Saxòfon
Ajuntament Cabo de Bombero (17/08/2002)
Ajuntament Economistas (08/10/2002)
Ajuntament Oficial de Policia Local (08/10/2002)
Ajuntament Intendente de la Policia Local (08/12/2002)
Ajuntament Inspector de la Policia Local (08/10/2002)
Ajuntament Oficial de Obras (proc. funcionarització) (14/12/2002)
Ajuntament Subinspector Policia Local
Ajuntament Tècnic Superior en Prevenció Riscos Laborals (03/04/2003)
Ajuntament Enginyer Tècnic Agrícola (03/04/2003)
Ajuntament Intendent Principal Policia Local (13/11/2003)
Ajuntament Agent de Desentrollament Local (14/11/2003)
Ajuntament Agente de Desarrollo Local (14/11/2003)
Ajuntament Pedagogo
Ajuntament Agent Policia Local (Consolidació Ocupació Temporal) (14/11/2003)
Ajuntament Pedagog (28/03/2001)
Ajuntament Subaltern
Ajuntament Auxiliar de Servicis. (23/03/2004)
Ajuntament Traductor Intèrpret (23/03/2004)
Ajuntament Enginyer de Camins (23/03/2004)
Ajuntament Sergent de Bombers (promoció interna) (23/02/2004)
Ajuntament Professor de Música Harmonia (28/03/2001)
Ajuntament Arquitecte Tècnic. (23/06/2004)
Ajuntament Ingeniero Técnico Industrial.
Ajuntament Maestro Especialidad Lengua Extranjera (Inglés) (23/06/2004)
Ajuntament Intendent General de la Policia Local (promoció interna) (23/06/2004)
Ajuntament Enginyer Tècnic de Telecomunicacions
Ajuntament Enginyer de Telecomunicacions
Ajuntament Informàtic (14/08/2004)
Ajuntament Inspector d'Obres i Servicis (14/08/2004)
Ajuntament Tècnic de Gestió de Patrimoni Històric i Cultura (14/08/2004)
Fundació Esportiva Auxiliar de Servicis (06/02/2003)
Fundació Esportiva Auxiliar de Servici a TP (Procediment extraordinari estabilització)
Fundació Esportiva Auxiliar de Servici a TP
Fundació Esportiva Encarregat d'Instal·lació Esportiva - Nº RPT: 90, 218
Fundació Esportiva Oficial/a administratiu/va
Fundació Esportiva Oficial/a manteniment electricista
Fundació Esportiva Subdirector/a de promoción institucional y comunicación
Fundació Esportiva Borsa de treball millora d'ocupació d'Encarregat/ada d'Instal·lació
Fundació Esportiva Prefectura de Servici, provisió pel sistema de lliure designació
Fundació Esportiva Borsa de treball Tècnic/a Jurídic
Fundació Esportiva Tècnic de Comunicació (08/05/2008)
Fundació Esportiva Documentalista (08/05/2008)
Fundació Esportiva Enginyer Tècnic (08/05/2008)
Fundació Esportiva Auxiliar de Servicis de Poliesportiu a temps parcial (08/05/2008)
Fundació Esportiva Llicenciat en Educació Física (Consolidació d'Ocupació Temporal) (28/02/2009)
Fundació Esportiva Arquitecte/a Tècnic/a Nº RPT: 21, 29
Fundació Esportiva Arquitecte/a Tècnic/a Nº RPT: 4, 22
Fundació Esportiva Tècnic/a Jurídic/a 
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Peó Especialista Jardiner (12/11/2005)
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Oficial Especialista (12/11/2005)
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Professor (12/11/2005)
O.A.M. de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana Jardiners/es de primera (per mitjà d'oferta genèrica al SERVEF)
Parcs i Jardins Auxiliar Administratiu (10/10/2002)
Parcs i Jardins Guardes de Parcs (18/10/2002)
Parcs i Jardins Peó Especialista (18/10/2002)
Parcs i Jardins Tècnic Manteniment Jardineria (18/10/2002)
Parcs i Jardins Peó Jardineria. (Discap.) 10/10/2002
Universitat Popular Auxiliar Administratiu. (26/05/2006)
Universitat Popular Tècnic Superior d'Administració General (funcionarització)(26/05/06)
Universitat Popular Tècnic Superior de Administració Especial (funcionarització)(26/05/06)
Universitat Popular Administratiu Comptable (funcionarització)(26/05/06)
Universitat Popular Administratiu (funcionarització)(26/05/06)
Organisme