S'està cercant, espereu....

Gestors de servicis - València

Gestors de servicis

Subministrament d'aigua

EMIVASA, és l'empresa creada per l'Ajuntament de València i Aigües de València, S.A. per a gestionar el servici públic de subministrament d'aigua i l'abastiment domiciliari d'aigua potable a la ciutat de València. En la seua pàgina web disposa d'informació àmplia sobre el servici prestat i d'una oficina virtual que permet al ciutadà resoldre qualsevol tràmit directament, sense necessitat acudir a cap oficina. Des d'esta oficina virtual, els ciutadans que tenen contractat el subministrament d'aigua amb Emivasa poden veure les dades del seu contracte, la seua domiciliació, introduir la lectura del seu comptador, etcètera.

 

Accés a la pàgina web d'EMIVASA

Multes de trànsit

Multes Trànsit

 

Des d'esta oficina virtual, vosté podrà gestionar tots els aspectes rellevants a les seues multes:

* Consultar multes pendents
* Veure el detall de cada denúncia
* Gestionar el pagament de les seues multes:
---- Imprimint una carta de pagament per a abonar la denúncia en qualsevol de les nostres entitats col·laboradores. 
---- Realitzant el pagament online, per mitjà de passarel·la bancària. 
* I altres opcions que facilitaran els seus tràmits.

IMPORTANT

La informació que es troba en poder d'esta consulta pot no correspondre's amb la totalitat de procediments sancionadors iniciats a nom de l'interessat, podent existir denúncia en tràmit d'incorporació al sistema, així com informació corresponent al pagament pendent d'actualitzar.

Accés a la gestió de multes a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València.