S'està cercant, espereu....

Perfil del contractant | Ajuntament de València - València

Procediments convocats a partir d'1 de gener de 2018

Les licitacions publicades a partir de l'1 de gener de 2018 es troben disponibles en la Plataforma de Contractació del Sector Públic de l'Estat. Disposen d'una relació completa en l'opció del menú corresponent. Les licitacions anteriors estan disponibles en la resta d'opcions del Perfil del Contractant.