S'està cercant, espereu....

Notificació electrònica - València

Notificació electrònica

Arbre

Des de la posada en marxa de l’Administració Electrònica, es pot optar per rebre les notificacions administratives de l’Ajuntament de València per correu postal, com fins a la data, o bé utilitzar el sistema de notificació electrònica.

Per a rebre una notificació electrònica serà necessari: 

  • Disposar d’un certificat digital de l’ACCV o DNI electrònic en vigor.
  • Marcar la casella corresponent en l’imprés o formulari de sol·licitud, indicant que autoritza a l’Ajuntament de València a emprar la notificació electrònica com a mitjà de notificació preferent.
  • Facilitar el correu electrònic en el mateix imprés o formulari.

Quan l’Ajuntament de València li envie una notificació electrònica, rebrà un avís en el seu correu electrònic des del que podrà accedir de forma segura, utilitzant el seu certificat digital, a la Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica i visualitzar el contingut de les seues notificacions.

Més informació en format pdf (1486 kb)

 

Informació addicional