S'està cercant, espereu....

Corporació 2019-2023 - València

GLÒRIA TELLO COMPANY

 

Glòria Tello Company

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidora de la Coalició Compromís.
Regidora Delegada de Patrimoni i Recursos Culturals.
Regidora Delegada de Benestar Animal.
Vocal en el Consell General del Consorci de Museus de la C.V.
Vocal Junta Rectora de l'Org. Autòn. Universitat Popular.
Presidenta de l'Org. Autòn. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Representant en el Consolat de La Llotja.
Representant en el Patronat de la Fundació Chirivella Soriano.
Representant en la Junta General de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana.
Vocal del Consell Rector del Consorci València 2007.
Membre del Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Presidenta de la Junta Municipal de Marítim.
Presidenta Executiva de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
Vocal titular de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 81.349,24 €

Declaració de béns, drets patrimonials y dades tributàries:

BOP 03.07.2019 (pdf. 199 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf. 206 Kb)

BOP 23.03.2021 (pdf 207 Kb.)

BOP 04.03.2022 (pdf 121 Kb).BOP 02.03.2023 (pdf 127 Kb).BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)