S'està cercant, espereu....

Corporació 2019-2023 - València

ELISA VALÍA COTANDA

 

Elisa Valía Cotanda

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Partit Socialista.
Octava Tinenta d'Alcalde.
Regidora Delegada de Cicle Integral de l'Aigua.
Regidora Delegada de Participació Ciutadana i Acció Veïnal.
Regidora Delegada de Transparència i Govern Obert.
Vocal titular en l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics (EMSHI).
Vocal suplente en l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE).
Vocal de la Junta Local de Protecció Civil.
Vocal de la Fundació de la CV Observatori del Canvi Climàtic.
Vocal Junta Rectora de l'Org. Autòn. Universitat Popular.
Representant en la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Representant en la Comissió de Desembalssament del Xúquer.
Representant en la Comissió Territorial del Xúquer.
Representant en la Junta d'Explotació del Sistema Xúquer-Alarcón-Contraras-Tous.
Representant en l'Assemblea General Comunitat General d'Usuaris del Canal Xúquer-Túria.
Representant en la Junta de Govern de la Comunitat General d'Usuaris del Canal Xúquer-Túria.
Representante en la Assemblea General Comunitat d'Usuaris d'Abocaments de la Conca del Carraixet.
Representant en la Junta d'Explotació del Sistema Túria.
Representant en la Comissió de Desembalssament del Túria.
Copresidenta i representant en la Comissió Mixta de Seguiment EPSAR-Ajuntament.
Representant en la Comissió Mixta EMSHI-Ajuntament de València.
Vicepresidenta del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports de València, SA (EMT, SA).
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA).
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana de Aigües (EMIVASA).
Representant de l'Ajuntament en l'Assamblea General de la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació de la FEMP.
Presidenta del Consell Social de la Ciutat de València.
Representant en el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de València.
Representant suplent en la Comissió Executiva de l'Autoritat del Transport Metropolità de València.

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 83.197,38 €

Declaració de béns, drets patrimonials i dades tributàries:

BOP 03.07.2019 (pdf 200 Kb) BOP 08.07.2019 (pdf 199 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 218 Kb). BOP 11.08.2020 (pdf 218 Kb).BOP 04.03.2022 (pdf 121 Kb)

BOP 02.03.2023 (pdf 128 Kb)BOP 02.03.2023 (pdf 152 Kb)BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)