S'està cercant, espereu....

Corporació 2019-2023 - València

SERGI CAMPILLO FERNÁNDEZ

 

Sergi Campillo Fernández

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal Compromís.
Segon Tinent d'Alcalde.
Vicealcalde.
Coordinador General de l'àrea d'Ecología Urbana, Emergència Climàtica i Transició Energètica.
Regidor Delegat de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa Albufera.
Regidor Delegat de de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic.
Regidor Delegat de de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la Ciutat.
President en l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE).
President del Consell Municipal de Medi Ambient.
Representant suplent en l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics (EMSHI).
Vocal en el Patronat Fund. C.V. Observatori del Canvi Climàtic.
Vocal suplent Patronat Fund. C.V. Promoció Estratègica, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA-Las Naves).
President de l'OAM Parcs i Jardins i Escola de Jardineria i Paisatge.
Representant suplent en l'Assemblea General de l'Associació Galp la Safor.
Representant en l'Associació de Municipis Vinculats al Parc Natural del Túria.
Representant en la Associació Valenciana d'Aficionats a la Metereologia Josep Peinado (AVAMET).
Representant en la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera.
Representant en el Consell d'Administració de València Parc Central Alta Velocitat S.A.
Representant en la Red de Municipios Valencianos hacia la Sostenibilidad.
Representant en la Junta d'Explotació del Sistema Xúquer-Alarcón-Contraras-Tous.
Representant en l'Assemblea General Comunitat General d'Usuaris del Canal Xúquer-Túria.
Representant en la Comissió Mixta EMSHI-Ajuntament de València.
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA).
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana de Aigües (EMIVASA).
Representant suplent en el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de València.
Vicepresident de la Junta Municipal de Trànsits.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 88.744,46 €

Declaració de béns i drets patrimonials, i actualització de dades tributàries:

BOP 03.07.2019 (pdf. 257 Kb) BOP 26.03,2020 (pdf 378 Kb).

BOP 04.03.2022 (pdf 473 Kb).BOP 02.03.2023  (pdf 127 Kb).BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)