S'està cercant, espereu....

Corporació 2019-2023 - València

Mª TERESA IBÁÑEZ GIMÉNEZ

 

Mª Teresa Ibáñez Giménez

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Partit Socialista.
Regidora Delegada de Educació.
Regidora Delegada d'Acció Cultural.
Regidora Delegada de Joventut.
Regidora Delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Presidenta del Consell Escolar Municipal.
Vocal de l'Org. Autòn. Palau de la Música, Congressos y Orquestra de València.
Vocal Junta Rectora de l'Org. Autòn. Universitat Popular.
Vocal Fundació de la CV per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (InnDEA)-Les Naus.
Representant en el Patronat de la Biblioteca Nicolau Primitiu.
Representant en el Col·legi de la Presentació de la Mare de Déu en el Temple i Sant Tomás de Villanueva.
Representant en el Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la CV.
Representante en la Junta General de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
Representant en la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.
Representant en Fons Valencià per la Solidaritat.
Presidenta de la Junta Municipal d'Exposició.
Vicepresidenta de la Junta Municipal d'Abastos.
Vocal titular de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 81.349,24 €

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 03.07.2019 (pdf 2013 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 220 Kb).

BOP 23.03.2021 (pdf 220 Kb.)

BOP 04.03.2022 (pdf 237 Kb).BOP 02.03.2023 (pdf 152 Kb).BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)