S'està cercant, espereu....

Corporació 2019-2023 - València

MARTA TORRADO DE CASTRO

 

Marta Torrado de Castro

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Partit Popular.
Vocal de l'Org. Autòn. Fundació Esportiva Municipal.
Vocal de l'Org. Autòn. Universitat Popular.
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports de València, SA (EMT, SA).
Vocal suplent de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 74.431,28 €

Declaració de béns, drets patrimonials i dades tributàries:

BOP 03.07.2019 (pdf 198 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 198 Kb)

BOP 23.03.2021 (pdf 202 Kb)

BOP 04.03.2022 (pdf 231 Kb).BOP 02.03.2023 (pdf 146 Kb).BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)