S'està cercant, espereu....

Corporació 2019-2023 - València

Mª PILAR BERNABÉ GARCÍA

 

Mª Pilar Bernabé García

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT (fins al 30 de juny de 2022)

Regidora del Grup Municipal Socialista.
Quarta Tinenta d'Alcalde.
Coordinadora General de l'àrea de Desenvolupament Innovador del Sectors Econòmics i Ocupació.
Regidora Delegada d'Esports.
Regidora Delegada d'Emprenedoria i Innovació Econòmica.
Regidora Delegada de Formació i Ocupació.
Regidora Delegada d'Envelliment Actiu.
Presidenta del Patronat i del Consell Permanent de la Fundació València Activa.
Vocal titular Patronat Fund. C.V. Promoció Estratègica, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA-Las Naves).
Presidenta i vocal de l'Org. Autòn. Fundació Esportiva Municipal.
Vocal de l'Org. Autòn. Junta Central Fallera.
Vocal Junta Rectora de l'Org. Autòn. Universitat Popular.
Representant en el Comité Executiu de la Fira Mostrari Internacional.
Representant en el Patronat de la Fundació Llevant UE Cent Anys.
Representant en la Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDELL).
Vocal del Consell Rector del Consorci València 2007.
Membre del Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Presidenta de la Junta Municipal de Patraix.
Vocal suplent de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 79.991,85 €

BOP 03.07.2019 (pdf 199 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 205 Kb)

BOP 04.03.2022 (pdf 121 Kb).

BOP 05.09.2022 (pdf 148 Kb).