S'està cercant, espereu....

Corporació 2019-2023 - València

RAMÓN VILAR ZANÓN

 

Ramón Vilar

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal Socialista.
Quart Tinent d'Alcalde.
Coordinador General de l'àrea de Participació, Drets i Innovació de la Democràcia.
Regidor Delegat d'Hisenda.
Regidor Delegat d'Informació y Defensa de la Ciutadania.
Representant suplent en la Junta d'Explotació del Sistema Xúquer-Alarcón-Contraras-Tous.
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports de València, SA (EMT, SA).
Vocal suplent del Consell Rector del Consorci València 2007.
Membre de la Junta Local de Protecció Civil.
Representant suplent en el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de València.
President de la Junta Municipal de Pobles del Sud.
Vicepresident de la Junta Municipal de Russafa.
Vocal titular de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 77.723,80

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 03.07.2019 (pdf 255 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 155 Kb).