S'està cercant, espereu....

Corporació 2019-2023 - València

JOAN RIBÓ CANUT

 

Joan Ribó Canut

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Alcalde
Responsable del Grup Municipal Compromís.
Alcalde-Presidente de la Junta de Govern Local.
President de la Junta de Portaveus.
President del Consell Social de la Ciutat
President nat del Consell municipal de la Dona.
President nat del Consell municipal d'Acció Social.
President del Consell Agrari Municipal.
President de l'Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria.
President de l'Organisme Autònom Municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
President de l'Organisme Autònom Municipal Fundació Esportiva Municipal.
President de l'Organisme Autònom Municipal Universitat Popular de la ciutat de València.
President nat de l'Organisme Autònom Municipal Junta Central Fallera.
President de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA).
President de la Junta Local de Protecció Civil.
President de Consorci València 2007.
President del Consell Local de Comerç de València.
President de l'Òrgan Gestor de Platges.
President del Parc Infantil de Trànsit de Vivers.
President de la Comissaria de Franques i Marjals.
President del Consell de Policia Local.
President del Consell Escolar Municipal.
President de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València.
President de la Fundació de la Comunitat Valenciana 'Observatori Valencià del Canvi Climàtic'.
President de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (INNDEA).
President de la Fundació València CREA de la Comunitat Valenciana.
Patró de la Fundació Hospital Real i General de la Comunitat Valenciana.
Patró de la Fundació de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de la província de València.
President de la Junta Local de Seguretat de València.
President del Consorci Restauració, Conservació i Utilització del Monestir Sant Miquel dels Reis
President del patronat Fira Mostrari Internacional.
President honorari de l'Associació Valenciana de Caritat.
Representant de l'Ajuntament en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).
Representant de l'Ajuntament en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).
Representant de l'Ajuntament en el Consell Interterritorial de Servicis Socials Prom. Auton. Pers. i Atenció Dependència C.V.
Representant de l'Ajuntament en l'Autoritat Portuària de València.
Vicepresident del Comité de Desenvolupament de Rutes Aèries de València.
Vicepresident del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC).
Vicepresident honorari de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana.
Vocal nat de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.
Vocal nat del Patronat del Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí.
Vocal nat de la Comissió Provincial de Col·laboració de l'Estat amb les Corporacions Locals.
Vocal de l'Agència Valenciana de Turisme.
Vicepresident primer de València Parc Central, Alta Velocitat 2003, SA.

RETRIBUCIONS, DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 92.442,28 €

BOP 03.07.2019 (Pdf. 289 Kb) BOP 26.03.2020 (Pdf. 367 Kb)

BOP 04.03.2022 (Pdf. 472 Kb)BOP 02.03.2023 (Pdf. 127 Kb)BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)


Transparència Alcaldia