S'està cercant, espereu....

Corporació 2019-2023 - València

Giuseppe GREZZI

 

Giuseppe Grezzi

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal Compromís.
Nové Tinent d'Alcalde.
Coordinador General de l'àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.
Regidor Delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic.
Regidor Delegat de Platges.
Regidor Delegat de Qualitat Acústica i de l'Aire.
Vicepresident tercer de la Junta Local de Protecció Civil.
Vocal titular Patronat Fund. C.V. Promoció Estratègica, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA-Las Naves).
Vocal suplent de l'Org. Autòn. Parcs i Jardins i Escola de Jardineria i Paisatge.
Vocal de l'Org. Autòn. Palau de la Música, Congressos y Orquestra de València.
Representant en el Comité Assessor en Matèria de Política i Gestió Aeroportuària de València.
Representant en la Red Civinet España y Portugal.
Representant en la Red de Ciudades que Caminan.
Representant en la Red de Ciudades por la Bicicleta.
Representant en la Red Endurance European SUMP-network.
Vocal del Patronat de la Fundació de la CV Observatori Valencià del Canvi Climàtic.
President del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports de València, SA (EMT, SA).
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA).
Vocal del Consell Rector del Consorci València 2007.
Membre del Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Representant en el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de València.
Representant en la Comissió Executiva de l'Autoritat del Transport Metropolità de València.
President de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Vocal titular de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 83.197,38 €

BOP 03.07.2019 (pdf 253 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 219 Kb)BOP 23.03.2021 (pdf 219 Kb)

BOP 04.03.2022 (pdf 254 Kb).BOP 02.03.2023 (pdf 127 Kb).BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)