S'està cercant, espereu....

Corporació 2019-2023 - València

Mª DEL ROCÍO GIL UNCIO

 

Rocío Gil Uncio

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Partit Ciutadans (Fins al 13 d'abril de 2023).
Vocal suplent de l'Org. Autòn. Parcs i Jardins i Escola de Jardineria i Paisatge.
Vocal de l'Org. Autòn. Fundació Esportiva Municipal.
Vocal suplent de l'Org. Autòn. Junta Central Fallera.

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 69.331,50 €

Declaració de béns, drets patrimonials i dades tributàries:

BOP 03.07.2019 (pdf 253 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 195 Kb)

BOP 23.03.2021 (pdf 203 Kb.)

BOP 04.03.2022 (pdf 121 Kb)

BOP 02.03.2023 (pdf 131 Kb)BOP 02.03.2023 (pdf 148 Kb)BOP 26.05.2023 (pdf 148 Kb)