S'està cercant, espereu....

Corporació 2019-2023 - València

BORJA J. SANJUAN ROCA

 

Borja Sanjuan

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal Socialista.

4t Tinent d'Alcalde.

Coordinador de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació.
Regidor Delegat d'Hisenda.
Regidor Delegat d'Informació y Defensa de la Ciutadania.
Regidor Delegat  d'Emprenedoria i Innovació Econòmica.
Regidor Delegat  de Formació i Ocupació.

Membre del Consell d'Administració EMT, Sau-Medi Propi.

President de la Junta Municipal Pobles del Sud.

Vicepresident de la Junta Municipal de Russafa.

President del Patronat de la Fundació València Activa.

Membre de la Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL).

Representant en el Comité Executiu de la Fira Mostrari Internacional.

Vocal del Consell Rector del Consorci València 2007.

Representant en la Comissión Delegada del Consell Rector del Consorci València 2007 (en liquidació).

 

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 81.349,24 €

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 11.08.2020 (pdf 200 Kb)BOP 13.10.2020 (pdf 203 Kb)BOP 04.03.2022  (pdf 234 kb).

BOP 02.03.2023  (pdf 150 kb).BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)