S'està cercant, espereu....

Corporació 2019-2023 - València

JUAN GINER CORELL

 

Juan Giner Corell

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Partit Popular.
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA).

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 72.613,00 €

Declaració de béns, drets patrimonials i dades tributàries:

BOP 03.07.2019 (pdf 200 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 135 Kb).BOP 04.03.2022 (pdf 121 Kb).BOP 02.03.2023 (pdf 148 Kb).BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)