S'està cercant, espereu....

Corporació 2019-2023 - València

FRANCISCO JAVIER COPOVÍ CARRION

 

Javier Copoví Carrión

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Partit Ciutadans.
Vocal suplent de l'Org. Autòn. Fundació Esportiva Municipal.
Vocal de l'Org. Autòn. Universitat Popular.
Vocal suplent de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS Y DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 69.331,50 €

Declaració de béns, drets patrimonials i dades tributàries:

BOP 03.07.2019 (pdf 254 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 118 Kb)

BOP 23.03.2021 (pdf 262 Kb)

BOP 04.03.2022 (pdf 121 Kb).

BOP 02.03.2023 (pdf 127 Kb).BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)