S'està cercant, espereu....

Corporació 2019-2023 - València

FERNANDO GINER GRIMA

 

Fernando Giner Grima

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Partit Ciutadans.
Vocal de la Fundació de la CV Observatori del Canvi Climàtic.
Vocal de l'Org. Autòn. Parcs i Jardins i Escola de Jardineria i Paisatge.
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA).
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana de Aigües (EMIVASA).

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 77.651,56 €

Declaració de béns, drets patrimonials i dades tribuitàries:

BOP 03.07.2019 (pdf 251 Kb) BOP 26.03.2020 (Pdf. 257 Kb)

BOP 04.03.2022 (pdf 123 Kb).BOP 02.03.2023 (pdf 148 Kb).BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)