S'està cercant, espereu....

Corporació 2019-2023 - València

RAFAEL PARDO GABALDÓN

 

Rafael Pardo Gabaldón

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Partit Ciutadans
Vocal titular Patronat Fund. C.V. Promoció Estratègica, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA-Las Naves).
Vocal del Consell Agrari Municipal.
Membre del Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Vocal Comissió Seguiment Pacte per L´Ocupació a la Ciutat de València.
Vocal en el Consell Local de Comerç.
Vocal en el Consell Alimentari.
Vocal en el Consell Local de Turisme.

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 69.331,50 €
BOP 03.07.2019 (pdf 253Kb) BOP 26.03.2020 (Pdf 118 Kb.)BOP 23.03.2021 (pdf 261 Kb.)

BOP 04.03.2022 (pdf 273 Kb).BOP 02.03.2023 (pdf 148 Kb).BOP 11.07.2023 (pdf 163 Kb)