S'està cercant, espereu....

Corporació 2019-2023 - València

SANTIAGO BALLESTER CASABUENA

 

Santiago Ballester Casabuena

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Partit Popular.
Vocal de l'Org. Autòn. Junta Central Fallera.
Membre de la Junta Local de Protecció Civil.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 69.331,50 €

Declaració de béns, drets patrimonials i dades tributàries:

BOP 03.07.2019 (pdf 200 Kb) BOP 26.03,2020 (pdf. 202 Kb).

BOP 04.03.2022 (pdf 226 Kb).BOP 02.03.2023 (pdf 147 Kb).BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb).