S'està cercant, espereu....

Corporació 2019-2023 - València

ALEJANDRO RAMÓN ÁLVAREZ

 

Alejandro Ramón Álvarez

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidor de la Coalició Compromís.
Regidor Delegat d'Emergència Climàtica i Transició Energètica.
Regidor Delegat de Cementeris i Servicis Funeraris.
Regidor Delegat d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta.
President i vocal del Consell Alimentari Municipal.
Comissari de Francs i Marjals.
Vicepresident del Patronat de la Fundació de la CV Observatori Valencià del Canvi Climàtic.
Vocal de l'Org. Autòn. Parcs i Jardins i Escola de Jardineria i Paisatge.
President del Consll Agrari Municipal.
Representant titular en l'Assemblea General de l'Associació Galp la Safor.
Representant en la Fundació Agromuseu de Vera de la CV.
Representant en la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera.
Representant suplent en la Red de Municipios Valencianos hacia la Sostenibilidad.
Representant suplent en la Junta d'Explotació del Sistema Xúquer-Alarcón-Contraras-Tous.
Representant en l'Òrgan Ejecutuo del Consorci Consell de l'Horta de València.
Representant en la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima.
Representant en la Xarxa de Ciutats per l'Agroecologia.
President de la Junta Municipal de Pobles del Nord.
Vicepresident de la Junta Municipal de Pobles del Sud.
Vocal suplent de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

 

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 81.349,24 €

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 03.07.2019 (pdf 201 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 216 Kb).

BOP 23.03.2021 (pdf 221 Kb.)

BOP 04.03.2022 (pdf 257 kb).BOP 02.03.2023 (pdf 127 kb).BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)