S'està cercant, espereu....

Publicacions - València

Model de Participació Ciutadana

Model de participació (pdf. 980 Kb) Informe executiu del model de participació de València (pdf. 44562 Kb). Informe final del model participatiu de València (pdf. 2928 Kb)

Imagina el Parc de Desembocadura (2023)

Informe de Participació Ciutadana (pdf 3,4 MG)

"Aportacions projecte 1. Ombra, riu i conviu" (pdf 1,2 MB)"Aportacions projecte 2. Sendes d'aigua" (pdf 1, 1 MB)"Aportacions projecte 3. Riu-Diversitat" (pdf 1,0 MB)"Aportacions projecte 4. (Con)fluir" (pdf 1,2 MB)"Aportacions projecte 5. Verd Mari" (pdf 1,0 MB)

Seguim Pensant la Plaça (2022)

Informe de Participació ciutadana (pdf 1,2 MG)Aportacions projecte: 1. Renatura (pdf 810 kb).

Aportacions projecte: 2. Dosel Climático (pdf 877 kb).

Aportacions projecte: 3. Llenç 365 (pdf 780 kb).

Aportacions projecte: 4. Abril (pdf 839 kb).

Aportacions projecte: 5. Batega Valentia (pdf 845 kb).

Pensem la Plaça de l'Ajuntament (2019)

Fase A. Límits i objectius (pdf 19'2 MB).

Fase B. Diagnòstic Participatiu (pdf 49'6 MB).

Fase C. Proposta (pdf 23'3 MB).

Fase D. Avaluació (pdf 4'6 MB)

Criteris Ciutadania (pdf 19'1 MB).

Estratègia Urbana València 2030

Memòria participació VLC (6,8 MG)

Ciutat compartida (pdf 147 kb).

Ciutat creativa (pdf 129 kb).

Ciutat mediterrània (pdf 141 kb).

Ciutat pròspera i emprenedora (pdf 142 kb).

Ciutat saludable (pdf 144 kb).

Ciutat sostenible (pdf 130 kb).

Estratègies Integrals Participatives en Barris

Natzaret

Informe d'estratègia integral participativa (pdf 6737 Kb). Estratègia integral participativa (pdf 874 Kb). Acta Comissió Ciutadana (pdf 579 Kb).

Benimaclet

Informe estratègia integral participativa (pdf 112828 Kb). Estratègia integral participativa (pdf 965 Kb). Acta Comissió Ciutadana Benimaclet (pdf 558 kb).

Orriols

Informe estratègia integral participativa (pdf 133529 Kb). Estratègia integral participativa (pdf 863 Kb). Acta Comissió Ciutadana Orriols (pdf 668 kb).

Participa Reina

Línies d'acció (pdf. 1837 Kb). Informe final (pdf. 14899 Kb).

Sembra Orriols

Informe Sembra Orriols (pdf. 84185 Kb).

Estudi Participació Població Migrant

Estudi Participació Població Migrant