S'està cercant, espereu....

Inici - València

 Inici

L'Ajuntament de València és conscient que la participació és un dels elements bàsics en el govern i administració de les entitats locals, principi inspirador de tota l'actuació municipal, i complement de la democràcia representativa, en una societat en la qual la ciutadania reclama una presència activa en la presa de decisions i promou el fet que sentir-se part d'una ciutat és participar en el seu govern.
Què s'entén per Participació Ciutadana?
El dret mitjançant el qual la ciutadania, de manera individual o col·lectiva, s'involucra en la definició i implementació de les polítiques públiques municipals mitjançant processos de consulta, debat, deliberació, decisió, execució i avaluació, a través d'òrgans i mecanismes, amb l'objectiu de tractar assumptes de naturalesa col·lectiva, així com de generar valor públic.