Projectes - València

PROJECTES URBANS

JARDÍ DE LES HESPÈRIDES

DESCRIPCIÓ

Tipus d'obra: Actuacions sobre l'espai públic
Projecte/Obra: JARDÍ DE LES HESPÈRIDES
Superfície actuació: 4.762 m2
Inici d'obra: 12 de febrer de 1999
Fi d'obra: 8 de gener de 2001
Arquitectes: Antonio Gallud Martínez - Col.laboradors: Carlos Campos González i Miguel del Rey Aynat
Enginyer Tècnic Agrícola: María Teresa Santamaría Villagrasa
Arquitecta Coordinadora del Projecte: Amparo Medina Piles
Empresa constructora: UTE, VIAS-DALMAU
Promotor: Ajuntament de València. Gestiona AUMSA
Pressupost de contracta: 128.278.347 pesetes


  Vista aèria del Jardí de les Hespèrides

Informació addicional

PROJECTES URBANS

JARDÍ DE LES HESPÈRIDES


 Jardí de les Hespèrides