Violència de gènere - València

Recursos >> Violència de gènere

Oficina d´atenció a víctimes del delicte

És un recurs dependent de la Conselleria de Justícia, creat per a atendre als que hagen sigut víctimes d'un acte delictiu, dany o agressió.

Està format per un equip interdisciplinari, advocada/o, psicòloga/o i treballador/a social.

Servicis que oferix

  • Informar les víctimes, directes o indirectes sobre els seus drets i evitar la desprotecció després del delicte.
  • Informar les víctimes sobre l'orde de protecció i lloc on han d'interposar-les, orientar sobre el seu contingut i forma, així de la seua tramitació en el jutjat.
  • Informar sobre els recursos socials existents i facilitar l'accés a ells.
  • Acompanyament a les víctimes que ho sol·liciten a les diligències judicials.
  • Potenciar la coordinació entre les Institucions implicades (Judicatura, Fiscalia, forces de seguretat, Comunitat Autònoma, Ajuntament, Associacions Públiques i Privades), i específicament pel que fa a l'Orde de Protecció.

FULLETS INFORMATIUS:

Castellà/Valencià Anglés Francés Alemany Romanés Xinés Rus Àrab