Violència de gènere - València

Recursos >> Salut

Centres de salut

És el centre d'atenció primària de salut de la seua zona dependent de la Conselleria de Sanitat. En estos centres, les dones que patixen maltractaments poden tindre l'assistència sanitària adequada establida pel Protocol d'actuació sociosanitària davant de la violència de gènere. A més també poden rebre una atenció social a través de professionals en Treball Social que els informaren de les primeres actuacions a realitzar. És perquè, un recurs fonamental en la detecció de situacions de violència.

Informació sanitària en general: Telèfon gratuït 112

Telèfon d'emergències 112


Llistat centres de salut Consultoris