Violència de gènere - València

Recursos >> Informació i orientació

Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Valencia

Té com a finalitat l'atenció i defensa dels interessos de la dona separada i/o divorciada. Disposen de diversos servicis i programes:

  • Servici Jurídic
  • Servici Psicològic
  • Programa Atenció a Dones Jóvens i Separades

Específicament disposen del Programa “MASS” per a donar resposta a les necessitats de les dones jóvens que han viscut un procés de separació i es troben en una situació d'aïllament social i empobriment econòmic.

A través este programa oferixen recursos de desenvolupament personal, tècniques d'habilitats socials, estratègies i pautes educatives i tècniques de busca d'ocupació.

Seu en c/ Martínez Cubells, 2-5º, pta 15.
Tlf: 608 871 013
E-mail: molima@terra.es
web: www.separadasydivorciadas.org