Violència de gènere - València

Recursos >> Violència de gènere

Jutjats de violència sobre la dona

Jutjat de violència sobre la dona. N. de tèléfon N. de Fax Pis Escala/Asc.
Jutjat de Violència sobre la Dona nº 1 96 192 90 60 96 192 93 60 Avda. del Saler, nº 14
(Ciutat de la Justícia)
46013 - València
Jutjat de Violència sobre la Dona nº 2 96 192 74 12 96 192 74 13 Avda. del Saler, nº 14
(Ciutat de la Justícia)
46013 - València
Jutjat de Violència sobre la Dona nº 3 96 192 90 62 96 192 93 62 Avda. del Saler, nº 14
(Ciutat de la Justícia)
46013 - València