Violència de gènere - València

Recursos >> Violència de gènere

Centre d´Atenció a Víctimes d´Agressions Sexuals (CAVAS)

És una associació sense ànim de lucre que oferix assistència social, psicològica i jurídica a les víctimes d'agressions sexuals gratuïta.

A més de l'atenció a les víctimes també realitzen altres activitats: Cursos de prevenció a la població adolescent d'Educació Secundària; Sensibilització a professionals relacionats amb el tractament i seguiment dels casos de les agressions sexuals; Estudis Sociològics; i Campanyes de divulgació.

Este recurs va dirigit a dones, hòmens i menors.

GUILLEM DE CASTRO, 102
46003 València
Telèfon: 963943069 Fax: 963943069
email: cavascv@yahoo.es
url: www.cavascv.org