Violència de gènere - València

Recursos >> Violència de gènere

Centre Dona 24 h.

És un servici dependent de la Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusives. Es tracta d'un recurs especialitzat en l'atenció a dones víctimes de maltractaments físics i/o psíquics, agressions sexuals, abusos sexuals i assetjament sexual en l'àmbit laboral.

Funcionen les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i està atés permanentment per una psicòloga i una treballadora social. S'oferix una atenció integral des dels diferents enfocaments professionals: social, psicològic i jurídic.

El CM24H disposa de:

  • El Servici d'Atenció Telefónica Gratuïta (900580888), dirigit a les dones que, després de viure una agressió, sol·liciten ajuda, informació i orientació, així com aquelles dones que necessiten desangoixar-se a través d'este recurs. També a dones i professionals que sol·liciten una informació concreta sobre esta problemàtica.
  • El Servici d'Atenció Directa. Es realitzen atencions individuals o grupals a fi d'anivellar els nivells d'angoixa, ansietat i inseguretat, per a potenciar l'autoestima, i l'autonomia personal.
  • Poden fer acompanyaments a l'hospital, al jutjat a interposar denúncia o una orde de protecció.
  • Tramitació d'allotjament urgent.
  • No es requerix denúncia formal, per a l'atenció.
  • Disposen d'un programa de protecció a través de telèfons mòbils connectat directament amb el 112.

Direcció del Centre: C/. Guardia Civil, 21 - 46020 València.

Web Centre Dona 24 hores.

Servici d'Atenció Telefònica Gratuïta 900 580 888


FULLETS INFORMATIUS:

Castellà/Valencià Anglés Francés Alemany Romanés Xinés Rus Àrab